Våra mejeriprodukter

All mjölk till våra produkter kommer direkt från våra gårdar och övriga ingredienser har också en lokal prägel. T ex kommer äggen från Järnvirke i Tvååker och mjölet kommer från Berte Kvarn i Slöinge. Vi tror helt enkelt på konceptet med ett lokalt mejeri där folk kan vara trygga i varifrån produkterna kommer.

Ostkakan var den första produkten vi tog fram och som sedan följdes upp av andra mejeridelikatesser som hårdost, grill/stek ost och kalvdans.